Bài tập toán lớp 4 theo từng chăm đề gồm đáp án, kèm giải thuật rất chi tiết giúp các em học viên lớp 4 dễ dãi ôn tập, khối hệ thống lại kiến thức, luyện giải đề công dụng hơn để ngày dần học tốt môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Các dạng toán nâng cao lớp 4 có lời giải

Với các dạng bài bác tập lớp 4 này, hằng ngày trong dịp nghỉ hè 2021 này các em chỉ việc luyện tập vài bài xích tập là sẽ nạm thật chắc kiến thức Toán 4. Bài tập toán lớp 4 đưa đến 7 dạng bài tập sau, cùng 1 loạt bài tập mẫu:

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận thuộc của một sốDạng 2: kĩ thuật tính và quan hệ giữa những thành phần của phép tínhDạng 3: bài xích toán liên quan đến điều kiện chia hết.Dạng 4: Biểu thức và phép tính liên quan đến tính quý giá biểu thứcDạng 5: các bài toán về điền chữ số vào phép tínhDạng 6: những bài toán về điền lốt phép tínhDạng 7: vận dụng tính chất của các phép tính để tìm nhanh hiệu quả của dãy tính.

Bài tập Toán lớp 4 theo chăm đề

BÀI 1:CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY

- HS cố được dạng toán và công việc giải dạng toán này.

- làm được một số bài tập nâng cao.

- Rèn kỹ năng giám sát và đo lường cho học sinh .

II. CHUẨN B

- câu hỏi và bài tập ở trong dạng vừa học.

- các kiến thức gồm liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức triển khai lớp.

2/ Kiểm tra bài cũ.

Gọi học viên làm bài xích tập về đơn vị giờ trước, GV sửa chữa.

3/ Giảng bài mới.

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số

* kiến thức và kỹ năng cần nhớ:

- Chữ số tận cùng của một tổng bằng văn bản số tận thuộc của tổng những chữ số hàng đơn vị của các số hạng trong tổng ấy.

- Chữ số tận cùng của một tích bằng văn bản số tận thuộc của tích các chữ số hàng đối kháng vị của những thừa số trong tích ấy.

- Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 bao gồm chữ số tận cùng bởi 5.

- Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 có chữ số tận cùng bởi 5.

- Tích a ì a ko thể tất cả tận cùng bởi 2, 3, 7 hoặc 8.


* bài tập vận dụng:

Bài 1:

a) trường hợp tổng của 2 số thoải mái và tự nhiên là 1 số ít lẻ, thì tích của chúng hoàn toàn có thể là 1 số ít lẻ được không?

b) ví như tích của 2 số tự nhiên là một số lẻ, thì tổng của chúng hoàn toàn có thể là một số lẻ được không?

c) “Tổng” với “hiệu” nhị số từ bỏ nhiên có thể là số chẵn, với số tê là lẻ được không?

Giải:

a) Tổng hai số thoải mái và tự nhiên là một số trong những lẻ, bởi vậy tổng đó gồm một số chẵn và 1 số lẻ, cho nên vì vậy tích của chúng phải là một trong những số chẵn (Không thể là một trong những lẻ được).

b) Tích hai số thoải mái và tự nhiên là 1 số lẻ, bởi thế tích đó tất cả 2 thừa số hồ hết là số lẻ, do đó tổng của chúng phải là 1 số chẵn(Không thể là một số trong những lẻ được).

c) lấy “Tổng” cộng với “hiệu” ta được 2 lần số lớn, có nghĩa là được một số chẵn. Vậy “tổng” với “hiệu” cần là 2 số cùng chẵn hoặc cùng lẻ (Không thể một số là chẵn, số cơ là lẻ được). Việc 2 : Không buộc phải làm tính, kiểm tra tác dụng của phép tính dưới đây đúng xuất xắc sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Giải:

a, kết quả trên là sai vày tổng của 5 số lẻ là một trong số lẻ.

b, kết quả trên là sai vì tổng của các số chẵn là một trong số chẵn.

c, tác dụng trên là sai vị tích của 1số chẵn với ngẫu nhiên 1 số nào cũng là một trong những chẵn. Bài bác 3 : tìm 4 số từ nhiên thường xuyên có tích bằng 24 024


Giải:

Ta thấy vào 4 số tự nhiên thường xuyên thì không có thừa số nào có chữ số tận cùng là 0; 5 vì như vậy tích vẫn tận cùng là chữ số 0 (trái với bài xích toán)

Do kia 4 số cần tìm chỉ hoàn toàn có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9 Ta có:

24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10

24 024 0 )

Ta có: A x A = 111 111

Vì 1 + 1 +1 + 1+ 1+ 1+ = 6 chia hết mang lại 3 cần 111 111 phân chia hết đến 3.

Do vậy A phân tách hết cho 3, cơ mà A chia hết mang đến 3 cần A ì A phân chia hết mang đến 9 tuy thế 111 111 không phân chia hết đến 9.


Vậy không tồn tại số nào như vậy .

Bài 7:

a, Số 1990 rất có thể là tích của 3 số tự nhiên thường xuyên được không?

Giải:

Tích của 3 số từ nhiên liên tiếp thì phân chia hết mang lại 3 vày trong 3 số đó luôn có một số chia hết cho 3 yêu cầu 1990 ko là tích của 3 số từ nhiên thường xuyên vì:

1 + 9 + 9 + 0 = 19 không phân chia hết mang đến 3.

b, Số 1995 có thể là tích của 3 số từ bỏ nhiên tiếp tục không?

3 số từ nhiên tiếp tục thì bao giờ cũng có một số chẵn bởi vì vậy nhưng mà tích của chúng là một trong những số chẵn mà lại 1995 là một số lẻ vì chưng vậy không phải là tích của 3 số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

c, Số 1993 liệu có phải là tổng của 3 số từ bỏ nhiên liên tục không?

Tổng của 3 số từ nhiên liên tục thì sẽ bởi 3 lần số nghỉ ngơi giữa vì thế số này đề nghị chia hết mang đến 3.

Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 Không chia hết đến 3 bắt buộc số 1993 không là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp.

Bài 8: Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ............ X 48 x 49 tận cùng là bao nhiêu chữ số 0?

Giải:

Trong tích kia có các thừa số phân tách hết mang lại 5 là : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ........; 45 = 9 x 5.

Mỗi quá số 5 nhân với cùng một số chẵn cho ta 1 số ít tròn chục. Nhưng mà tích trên gồm 10 quá số 5 đề nghị tích tận cùng bởi 10 chữ số 0.

Bài 9: bạn Toàn tính tổng những chẵn vào phạm vi từ trăng tròn đến 98 được 2025. Không thực hiện tính tổng em cho thấy thêm Toàn tính đúng giỏi sai?

Giải:

Tổng những số chẵn là 1 trong những số chẵn, kết quả toàn tính được 2025 là số lẻ do thế toàn vẫn tính sai.

Bài 10: Tùng tính tổng của các số lẻ từ 21 cho 99 được 2025. Xung quanh tổng kia em cho biết thêm Tùng tính đúng xuất xắc sai?

Giải:

Từ 1 mang lại 99 bao gồm 50 số lẻ

Mà từ là một đến 19 gồm 10 số lẻ. Thế nên Tùng tính tổng của con số các số lẻ là: 50 – 10 = 40 (số)

Ta đã biết tổng của số lượng chẵn các số lẻ là một trong những số chẵn cơ mà 2025 là số lẻ bắt buộc Tùng vẫn tính sai.

Bài 11: Tích sau tận cùng bằng mấy chữ số 0?

20 x 21 x 22 x 23 x . . . X 28 x 29

Giải:

Tích trên có một số tròn chục là 20 nên tích tận cùng bởi 1 chữ số 0

Ta lại sở hữu 25 = 5 x 5 đề nghị 2 quá số 5 này lúc nhân cùng với 2 sồ chẵn đến tích tận cùng bằng 2 chữ số 0


Vậy tích trên tận cùng bằng 3 chữ số 0.

Bài 12: Tiến có tác dụng phép phân tách 1935: 9 được yêu mến là 216 và không còn dư. Ko thực hiện cho biết thêm Tiến làm đúng hay sai.

Giải:

Vì 1935 cùng 9 hồ hết là số lẻ, thương thân 2 số lẻ là 1 trong số lẻ. Yêu quý Tiến tìm kiếm được là 216 là một trong số chẵn đề xuất sai

Bài 13: Huệ tính tích:

2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3 999 xung quanh tích em cho biết thêm Huệ tính đúng hay sai?

Giải: vào tích trên có một thừa số là 5 với 1 thừa số chẵn nên tích buộc phải tận cùng bằng chữ số 0. Vì vậy Huệ đang tính sai.

Bài 14: Tích sau tận cùng bởi bao nhiêu chữ số 0: 13 x 14 x 15 x . . . X 22

Giải:

Trong tích trên tất cả thừa số đôi mươi là số tròn chục nên tích tận cùng bằng 1 chữ số 0.

Thừa số 15 lúc nhân với 1 số chẵn cho 1 chữ số 0 nữa nghỉ ngơi tích.

Vậy tích trên gồm 2 chữ số 0.

Bài tập về nhà

Bài 1. Không lấy lệ tính hãy cho thấy kết quả của mỗi phép tính sau gồm tận cùng bằng văn bản số nào?

a, (1 999 + 2 378 + 4 545 + 7 956) – (315 + 598 + 736 + 89)

b, 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x . . . X 99

c, 6 x 16 x 116 x 1 216 x 11 996

d, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91

e, 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81

Bài 2. Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 a, 1 x 2 x 3 x . . . X 99 x 100

b, 85 x 86 x 87 x . . . X 94

c, 11 x 12 x 13 x . . . X 62

Bài 3. Không làm cho tính xét xem tác dụng sau đúng xuất xắc sai? phân tích và lý giải tại sao? a, 136 x 136 - 41 = 1960

b, ab x ab - 8557 = 0

Bài 4. bao gồm số nào chia cho 15 dư 8 và phân tách cho 18 dư 9 tuyệt không?

Bài 5.

Xem thêm: Eas Là Gì ? Hệ Thống Cảnh Báo Khẩn Cấp (Eas)

cho số a = 1234567891011121314. . . được viết bởi các số tự nhiên và thoải mái liên tiếp. Số a bao gồm tận thuộc là chữ số nào? biết số a có 100 chữ số.