Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ ionianisia-region.com.Học các từ các bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.




Bạn đang xem: C&f là gì

in Western music, the first chú ý in the scale (= series of notes) of C major, or a mix of notes based on this note
a mark given for an exam, a course, or a piece of work which shows that your work is average or acceptable & not particularly good or bad:
abbreviation for cent: a unit of money worth 0.01 of the main unit of many currencies including the US dollar & the euro
forma abreviada de “cup”: xícara (medida usada mãng cầu culinária), forma abreviada de “Celsius” ou “centigrade”, C…
bir rakam veya tarihten önce kullanılan ve sầu tam olmadığını belirten işaret, ısı ölçüm işareti, santigrat…
abreviatura escrita de “cup” (unitat de mesura): vas, abreviatura escrita de “Celsius” o “centigrade”: centígrad…
*

a room or building that is used for showing works of art, sometimes so that they can be sold

Về việc này

*

*

trở nên tân tiến Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích tìm kiếm dữ liệu cấp phép
reviews Giới thiệu khả năng truy cập ionianisia-region.com English ionianisia-region.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: " Ven Là Gì ? Tĩnh Mạch Có Vai Trò Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message