2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Động từ2.3 kết cấu từ3 chăm ngành3.1 Cơ – Điện tử3.2 Cơ khí và công trình3.3 Toán & tin3.4 vật lý3.5 Xây dựng3.6 Điện tử và viễn thông3.7 kỹ thuật chung3.8 ghê tế3.9 Địa chất4 phần lớn từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa tương quan /“bʌkit/

Thông dụng

Danh từ

Thùng, xô (để múc nước) Pittông (ống bơm) Gầu (ở guồng nước)

Động từ

Bắt (ngựa) chạy thừa sức Chèo (thuyền) cấp vàng

cấu trúc từ

a drop in the bucketXem drop to lớn give the bucketđuổi ra không cho làm, loại bỏ to kick the bucket(từ lóng) chết, ngoẻo to bucket downrơi xối xả, rơi như buông bỏ nước (mưa)

hình thái từ

chăm ngành

Cơ – Điện tử

Thùng, gầu, cánh (tuabin), pittông, ống lót

Thùng, gầu, cánh (tuabin), pittông, ống lót

Cơ khí và công trình

cánh (tuabin)bucket spacekhoảng cách thức giữa cánh tuabin gầu xúc đất thùng gầu

Toán & tin

cỗ chứa vật đựng vùng chứabit bucketvùng chứa bit

thứ lý

gàu cánh quạt

Xây dựng

gàu chân đập tràn gầu múc đất thùng cào đất


Điện tử và viễn thông

thùng nén

Kỹ thuật phổ biến

cánhbucket armcánh tay gàu đồ vật xúcbucket spacekhoảng phương thức giữa cánh tuabinbucket wheelbánh cánh quạtbucket wheel excavatormáy đào gồm bánh cánh gàu khoang hút ngăn chứa lá cánh quạt gáo gàu gầu múc

Giải say đắm EN: 1. A deep, wide container with a flat bottom, used to hold và carry water và other liquids.a deep, wide container with a flat bottom, used lớn hold với carry water và other liquids.2. A scooping device, usually designed to open và close lớn take on or let go of a load.a scooping device, usually designed to mở cửa và close khổng lồ take on or let go of a load.3. A water outlet in a turbine.a water outlet in a turbine..

Bạn đang xem: Bucket là gì

Giải thích VN: 1.

Bài Viết: Bucket là gì

Đồ cất sâu cùng rộng, có đáy phẳng, dùng làm đựng nước hoặc hầu hết chất lỏng khác. 2. Gầu múc, thường được thiết kế để mở với đóng khi hy vọng xúc hoặc đổ một mua trọng.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021, Bài Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Có Đáp Án

3. Đường dẫn nước của tuốcbin.

gàu vét bùn gàu xúc pittôngflare-type bucketpittông loe

tài chính

gầu thùng

Địa chất

thùng, ben, gầu

phần đa từ liên quan

từ bỏ đồng nghĩa

nounbrazier , can , canister , cask , hod , kettle , pail , pot , scuttle , vat , bail , barrel , cage , cheat , container , drench , hurry , scoop , swindle , tub , vessel verbbolt , bustle , dart , dash , festinate , flash , fleet , flit , fly , haste , hasten , hurry , hustle , pelt , race , rocket , run , sail , scoot , scour , shoot , speed , sprint , tear , trot , whirl , whisk , whiz , wing , zip , zoom


Cơ – năng lượng điện tử, Cơ khí và công trình, kinh tế, chuyên môn chung, Thông dụng, Toán & tin, Trang nhúng tập tin không tồn tại, tự điển oxford, trường đoản cú điển đồng nghĩa tiếng anh, vật lý, Xây dựng, năng lượng điện tử & viễn thông,