brace tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Bí quyết phát âm brace giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brace.

Bạn đang xem: Brace là gì


Từ điển Anh Việt

brace

/breis/

* danh từ

vật (để) nối

(kiến trúc) trụ chống, thanh giằng

đôi

a brace of pheasants: một đôi kê lôi

(số nhiều) dây đeo quần, dây brơten; dây căng trống

(kỹ thuật) chiếc khoan quay tay; cái vặn ốc quay tay ((cũng) brace và bit)

(ngành in) lốt ngoặc ôm

(hàng hải) dây lèo

* ngoại đụng từ

móc, chằng, nối mang lại vững; làm vững chắc thêm

(kiến trúc) chống bởi trụ chống, đóng thanh giằng

căng (trống)

kết đôi, cặp đôi

(ngành in) đặt trong vệt ngoặc ôm

(hàng hải) quay phía (buồm) bằng dây lèo

gắng (hết mức độ mình), dốc (hết nghị lực...)

to brace oneself up; to lớn brace one"s energies: gắng rất là mình, dốc hết sức mình, dốc không còn nghị lực

làm to gan lớn mật thêm, làm cho cường tráng

to brace up

khuyến khích, khích lệ

brace

(Tech) thanh chống; phòng (đ); gia cường (đ)


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tra cứu kiếm với để thoát khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem những từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Khi bé trỏ đang bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời giữa các từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tìm kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tự Kiêu Là Gì, Căn Bệnh Lớn Nhất Đời Người Chính Là Tự Kiêu


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa vượt ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để chỉ ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*