+ cách 1: Đọc bạn dạng vẽ hai hình chiếu và phân tích mẫu mã ổ trục (hình 6.2 SGK trang 32).

Bạn đang xem: Biểu diễn vật thể công nghệ 11

+ cách 2: Vẽ hình chiếu sản phẩm ba.

+ bước 3: Vẽ hình cắt.

+ cách 4: Vẽ hình chiếu trục đo.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Make Là Gì - Make Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

1. Gá lỗ tròn TL 1:1

*

Vật thể:

*

2. Gá phương diện nghiêng TL 1:1

*

Vật thể:

*

 

3. Gá lỗ chữ nhật TL 1:1

*

Vật thể:

*

 

4. Gá có rãnh TL 1:1

*

Vật thể:

*

 

5. Gá chạc tròn TL 1:1

*

Vật thể:

*

 

6. Gá chạc lệch TL 1:1

*

Vật thể:

*

ionianisia-region.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp ionianisia-region.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng ionianisia-region.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép ionianisia-region.com gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.