Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Beam là gì

*
*
*

beam
*

beam /bi:m/ danh từ (kiến trúc) xà, rầm đòn, cán (cân); bắp (cây); trục cuốn chỉ (máy dệt); gạc bao gồm (sừng hươu) (kỹ thuật) đòn cân bằng; con lắc (hàng hải) sườn ngang của sàn tàu; sinh sống neo biểu thị rađiô (cho trang bị bay) tầm xa (của loa phóng thanh) tia; chùm (ánh sáng)electron beam: chùm electronsun beam: tia phương diện trời, tia nắng (nghĩa bóng) vẻ tươi cười rạng rỡto kick the beam dịu hơn, nhẹ tự dưng lên (cán cân) bị thuaon the port beam (hàng hải) bên trái tàuon the starboard beam (hàng hải) bên bắt buộc tàu cồn từ chiếu rọi (tia sáng) rạng rỡ, tươi cười xác định của địa chỉ máy bay qua hệ thống rađa rađiô phân phát đi (buổi phạt thanh…) danh từ o đòn, cán (cân) o chùm, tia (sáng) o dầm, xà o đòn cân nặng bằng, nhỏ lắc § balance beam : đòn cân nặng § cantilever beam : dầm hẫng, dầm côngxon § cross beam : dầm ngang, xà ngang § divergent beam : dầm ngàm hai đầu § electron beam : chùm electron § I beam : dầm chữ I § pumping beam : cần bơm § scales beam : đòn cân § supporting beam : xà đỡ § T beam : dầm chữ T § beam-balanced pumper : bơm đòn cân nặng bằng Thiết bị bơn dùng cánh tay đòn đề cân bằng trọng lượng của cột hút. § beam-balanced pumping unit : bơm đòn cân bằng § beam-balanced pumpjack : bơm đòn cân nặng bằng § beam counterbalance : đối trọng của cánh tay đòn những đối trọng trên cánh tay đòn của thiết bị bơm. Vị trí của bọn chúng ở nhị phía đối lập. Đối trọng dùng để cân bằng trọng lượng của ống hút. § beam head : đầu đòn Đầu cuối của cánh tay đòn trên giếng bơm, nơi gắn cần hút. § beam of light : chùm tia sáng sủa § beam pumper : bơm cần, bơm hút Bơm bằng cánh tay đòn hoặc bằng cần. § beam pumping unit : thiết bị bơm đòn, bơm cần Loại thiết bị nâng nhân tạo dùng cần hoặc cánh tay đòn để nâng lên, hạ xuống làm cho pittong chuyển động để đưa dầu lên. § beam well : giếng bao gồm bơm cần, giếng dầu có cần lắc lắp vào thiết bị bơm

*
*

*

beam

Từ điển Collocation

beam noun

1 ray of light

ADJ. bright, intense, piercing, powerful | narrow, thin | electron, laser, searchlight, torch

VERB + BEAM direct, point, send, shine | play He played the beam of his torch over the wall of the cave. | catch sb/sth in He was suddenly caught in the full beam of a searchlight.

BEAM + VERB shine | illuminate sth, light sth up

PREP. ~ from the beam from the lighthouse | ~ of A beam of sunlight shone in through the window.

PHRASES on full beam car headlights on full beam

2 long piece of wood/metal

ADJ. timber, wooden | oak | iron, metal, steel | old, original a cottage with original beams & a thatched roof | exposed a cosy pub with exposed oak beams | horizontal, vertical

BEAM + VERB tư vấn sth

Từ điển WordNet

n.

Bạn đang xem: Beam là gì

long thick piece of wood or metal or concrete, etc., used in construction(nautical) breadth amidships

v.

smile radiantly; express joy through one”s facial expressionexpress with a beaming face or smile

he beamed his approval

Microsoft Computer Dictionary

vb.

Xem thêm: Phí Sevis Là Gì ? Ai Phải Đóng Lệ Phí Sevis

Lớn transfer information from one device lớn another through an infrared wireless connection. The term typically refers to lớn data sharing using handheld devices such as Palm organizers, Pocket PCs, điện thoại phones, & pagers.

File Extension Dictionary

Erlang Compiled Erlang Code (Telefonaktiebolaget LM Ericsson)

English Synonym and Antonym Dictionary

beams|beamed|beamingsyn.: bar glow shaft shine smile timber