GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Bản tường trình sự việc
English translation:Report
Entered by: VIET NGUYEN NGOBạn đang xem: Bản tường trình tiếng anh là gì

08:39 Aug 25, 2017
Vietnamese khổng lồ English translationsLaw (general)
Vietnamese term or phrase: phiên bản tường trình sự việc
Nhờ các huynh giúp! Context: Hôm nay, ngày..., tôi xin tường trình....
This person is a ionianisia-region.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a ionianisia-region.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
*

Local time: 15:38
Report
Explanation:Trong văn cảnh này, chúng phải thực hiện động từ tường trình chứ không phải danh từ. khổng lồ day, .........., I would lượt thích to report .....

*

Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 15:38

*

5Statement of FactsThis person is a ionianisia-region.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a ionianisia-region.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linh Hoang

*

4Report of Events/ sự kiện ReportThis person is a ionianisia-region.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese khổng lồ EnglishClick the red seal for more information on what it means lớn be a ionianisia-region.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran

*Xem thêm: Tính Năng Phần Mềm Adobe Dimension Là Gì ? Reviews, Tính Năng, Bảng Giá, So Sánh

This person is a ionianisia-region.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a ionianisia-region.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo