Hướng dẫn giải “Bài tập máy điện không đồng nhất 3 pha” cùng với những kiến thức thú vị về môn trang bị lí 12 là tài liệu ôn tập giành riêng cho thầy cô giáo và chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Động cơ không đồng bộ 3 pha, cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Bài tập máy năng lượng điện không đồng bộ 3 pha

Bài 1. Động cơ không đồng điệu ba pha dây quấn stato nối tam giác; năng lượng điện áp lưới U1 = 220V; tần số f = 50Hz. Số đôi cực từ phường = 2; I1đm = 21A; cosφđm = 0,82; hđm = 0,837; sđm = 0,053. 

Tính tốc độ định nút của hễ cơ; hiệu suất điện tiêu thụ; tổng các tổn hao; công suất cơ P2; mô men con quay của động cơ.

Giải:

- tốc độ quay của hễ cơ:

*

n = n1(1 – s) = 1420 (vg/ph)

- năng suất động cơ tiêu thụ: 

*

- hiệu suất cơ P2:

P2 = hP1 = 5491 (W)

- Tổng các tổn hao:

DP = P1 – P2 = 1070 (W)

- tế bào men cù của cồn cơ:

*

Bài 2. Động cơ KĐB ba pha có PH = 7,5kW; 220/380V - D/Y; f = 50Hz; cosφH = 0,88; h = 0,88; tổn hao sắt từ bằng 220W; tổn hao cơ và tổn hao phụ bởi 124,5W; độ trượt s = 0,029; số đôi rất từ p. = 2.

- Tính mẫu điện định nấc I1đm; năng suất điện tiêu hao P1; vận tốc quay nđm ; tế bào men cù định nút của bộ động cơ biết hộp động cơ được nối vào lưới điện có UH = 380V.

Giải:

- dòng điện định mức của động cơ:

*

- năng suất điện tiêu thụ:

*

- tốc độ quay n:

*

n = n1(1 – s) = 1456 (vg/ph)

Bài 3.  Động cơ không đồng bộ ba trộn DK 63-4 có những số liệu kỹ thuật: PH = 14kW; n = 1450 vg/ph; h = 0,885; cosj = 0,88; Imm/IH = 5,5; Mmm/MH = 1,3; Mmax/MH = 2; Y/D - 380/220V được nối vào mạng điện tất cả Ud = 380V; f = 50Hz.

Tính: MH; Mmm; P1H; Imm; s.

Giải:

Với mạng điện tất cả Ud = 380V thì dây quấn stato được nối Y.

- tế bào men định nấc của động cơ:

*

- mô men mở sản phẩm công nghệ của rượu cồn cơ:

Mmm = Mmm/MH.MH = 120 (Nm)

- tế bào men cực lớn của cồn cơ:

Mmax = Mmax/MH.MH = 184 (Nm)

- năng suất động cơ tiêu thụ:

*

- dòng điện mở vật dụng của đụng cơ:

Imm = Imm/IH.IH

*

Imm = 151 (A)

- Độ trượt s:

*

Bài 4. Động cơ điện KĐB bố pha đấu Y/D- 380/220V; số vòng mỗi pha w1 = 336vòng; hệ số dây quấn Kdq1 = 0,96; f = 50Hz; giả sử tổn thất năng lượng điện áp trên điện trở và điện kháng tản chỉ chiếm 4%U­1. Động cơ được nối vào lưới điện gồm điện áp dây Ud = 220V. Khẳng định cách đấu dây của dây quấn stato cùng từ thông cực đại. Trường hợp dây quấn stato đấu sao thì trường đoản cú thông bởi bao nhiêu?

Giải:

Điện áp dây của mạng điện là 220V thì bộ động cơ được đấu hình tam giác. Điện áp để lên mỗi pha dây quấn Up = 220V. Do tất cả hao tổn năng lượng điện áp trên năng lượng điện trở và điện kháng tản stato phải suất điện động của mỗi pha dây quấn stato E1 = 0,96Up 

Từ thông rất đại:

*

Nếu dây quấn nối hình sao thì điện áp ném lên mỗi trộn dây quấn 

*

Từ thông cực đại:

*

Ta thấy từ bỏ thông giảm sút √3 lần.

Bài 5. Một bộ động cơ điện không đồng điệu rô khổng lồ dây quấn khi để rô lớn hở mạch và cho điện áp định nấc vào stato thì điện áp trên vành trượt là 250V. Khi động cơ làm việc với tải định nút thì tốc độ n = 1420vg/ph. Tính:

a) vận tốc đồng bộ;

b) vận tốc từ trường quay bởi vì dòng điện rô to xuất hiện so cùng với rô to; 

c) Tần số chiếc điện ở rô to

d) Suất điện rượu cồn của rô khổng lồ khi cài đặt định mức

Giải:

 a)

Vì thông số trượt của hộp động cơ rất nhỏ tuổi s = 0,02 ¸ 0,08 nên những lúc n = 1420 vg/ph thì vận tốc của tự trường cù n1 sẽ bởi 1500 vg/ph ứng cùng với tần số f = 50Hz.

b)

Như kim chỉ nan đã chứng minh: tự trường con quay của rô to cùng từ trường con quay của stato cùng quay với tốc độ n1 (không vận động tương đối với nhau) bắt buộc từ trường cù của rô to đã quay cùng với rô khổng lồ tốc độ:

n2 = n1 – n = 1500 – 1420 = 80 (vg/ph) 

c)

*

Hoặc:

*

d)

Khi rô lớn hở mạch, cái điện I2 = 0 lúc đó sẽ không tồn tại mô men tảo M nên vận tốc quay của cồn cơ bằng không, vì vậy năng lượng điện áp bên trên vành trượt chính là suất điện động pha của rô to khi đứng yên E2. 

Nên suất điện rượu cồn của rô to lớn khi hộp động cơ kéo cài đặt định mức:

E2s = sE2 = 13,4 (V)

Bài 6. Cho bộ động cơ không đòng bộ rôto dây quấn, mạch stato cùng mạch rôto nối sao. Số rãnh tương xứng Z1 = 72, Z2 = 120. Số thanh dẫn vào một rãnh ngơi nghỉ stato N1 = 9, làm việc rôto là N2 = 2. Dây quấn loại cách đủ với p. = 4.

Số liệu thử nghiệm ngắn mạch: Un = 110 V; In = 61 A; cosφ = 0,336.

Tính:

a. Điện trở với điện chống ngắn mạch rn, xn

b. Điện trở cùng điện phòng roto r2; x2 biết r1 = 0,59 Ω; x1 = 0,46 Ω.

Xem thêm: "Nguyên Lý Và Phương Châm Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

c. Hiệu suất tiêu tụ của bộ động cơ và công suất tổn thất tên dây quấn khi ngắn mạch.