Trong điều kiện kinh tế tài chính thị trường, những doanh nghiệp sale theo nguyên lý “Bán cái thị phần cần”

Lập chiến lược kinh doanh của công ty thường căn cứ vào 4 nguyên tố cơ bản: nhu yếu thị trường, tình hình phát triển tài chính xã hội, phát vẻ ngoài hiện hành và tài năng doanh nghiệp

*

II - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH sale CỦA DOANH NGHIỆP

1. Ngôn từ kế hoạch marketing doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp mọi xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ phiên bản sau: Kế hoạch chào bán hàng, kế hoạch cài hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất

*

2. Phương pháp lập kế hoạch sale của doanh nghiệp

*

Kế hoạch bán sản phẩm được khẳng định dựa trên tổng hợp nhu yếu thị trường thông qua các đơn đặt đơn hàng (hoặc hợp đồng download hàng) của khách hàng.

Bạn đang xem: Bài 53 xác định kế hoạch kinh doanh

Trong trường vừa lòng doanh nghiệp nhỏ lẻ thị trường thì kế hoạch bán sản phẩm xác định dựa vào cơ sở dự đoán nhu yếu thị trường.

Kế hoạch mua sắm được xác định phù hợp cả về số lượng, phương diện hàng, thời gian… với kế hoạch bán sản phẩm của doanh nghiệp.

Kế hoạch lao động của chúng ta thể hiện con số lao đụng cần áp dụng và từng một số loại lao động phù hợp với chiến lược kinh doanh

Kế hoạch sản xuất sản phẩm doanh nghiệp được xác định trên cơ sở năng lực sản xuất và yêu cầu thị ngôi trường về sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất định (quý,năm….)


Phần 2: 10 thắc mắc trắc nghiệm technology 10 bài bác 53: xác minh kế hoạch kinh doanh

Câu 1:Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp không bao gồm:

A. Vốn

B. Lao động

C. Công ty xưởng

D. Chủ trương

Đáp án:D. Chủ trương

Giải thích:Căn cứ vào khả năng của bạn không bao gồm: Chủ trương - Hình 53.1 SGK trang 167

Câu 2:Phương pháp lập chiến lược kinh doanh của bạn gồm mấy kế hoạch?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án:A. 5

Giải thích:Phương pháp lập planer kinh doanh của công ty gồm 5 chiến lược – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 3:Kế hoạch cung cấp sản phẩm của bạn được xác định:

A. Vốn sản phẩm & hàng hóa + tiền công + tiền thuế

B. Doanh số bán sản phẩm (dịch vụ) / Định mức lao đụng của một người

C. Mức cung cấp kế hoạch (±) nhu yếu dự trữ sản phẩm hóa

D. Năng lực sản xuất 1 mon × số tháng

Đáp án:D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Giải thích:Kế hoạch cung ứng sản phẩm của khách hàng được xác định: năng lực sản xuất 1 mon × số tháng – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 4:Kế hoạch vốn gớm doanh của doanh nghiệp được khẳng định căn cứ vào điểm sáng nào?

A. Vốn hàng hóa + tiền công + chi phí thuế

B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao đụng của một người

C. Mức cung cấp kế hoạch (±) nhu yếu dự trữ sản phẩm hóa

D. Năng lượng sản xuất 1 mon × số tháng

Đáp án:A. Vốn hàng hóa + chi phí công + chi phí thuế

Giải thích:Kế hoạch vốn ghê doanh của doanh nghiệp được khẳng định căn cứ vào đặc điểm: Vốn hàng hóa + chi phí công + chi phí thuế – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 5:Kế hoạch lao động đề xuất sử dụng của bạn được miêu tả ở điểm sáng nào?

A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế

B. Doanh số bán sản phẩm (dịch vụ) / Định nút lao hễ của một người

C. Mức bán kế hoạch (±) yêu cầu dự trữ sản phẩm hóa

D. Năng lượng sản xuất 1 tháng × số tháng

Đáp án:B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người

Giải thích:Kế hoạch lao động buộc phải sử dụng của doanh nghiệp được diễn đạt ở quánh điểm: Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định nấc lao rượu cồn của một fan – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 6:Trong điều kiện tài chính thị trường, những doanh nghiệp sale theo nguyên tắc:

A. Bán cái gì cũng được

B. Buôn bán cái thị trường cần

C. Bán cái nhưng mà thu lợi tức đầu tư cao

D. Bán cái mà thị phần chưa bao giờ có

Đáp án:B. Chào bán cái thị phần cần

Giải thích:Trong điều kiện tài chính thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc: chào bán cái thị phần cần – SGK trang 166

Câu 7:Mỗi doanh nghiệp đầy đủ xây dượng kế hoạch sale trên các phương diện cơ bản nào?

A. Kế hoạch bán, kế hoạch download hàng

B. Planer tài chính

C. Kế hoạch lao đụng và kế hoạch sản xuất

D. Cả A, B, C các đúng.

Đáp án:D. Cả A, B, C đông đảo đúng.

Giải thích:Mỗi doanh nghiệp số đông xây dượng kế hoạch marketing trên các phương diện cơ bản: planer bán, kế hoạch mua sắm chọn lựa . Chiến lược tài chính. Chiến lược lao cồn và kế hoạch thêm vào – Hình 53.2 SGK trang 167

Câu 8:Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu:

A. Mua sắm và chọn lựa hóa

B. Chi phí trả cần lao động

C. Chi phí nộp thuế

D. Cả A, B, C hồ hết đúng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Nghệ 12 Trang 94 Sgk Công Nghệ 12, Câu 4 Trang 94 Công Nghệ 12

Đáp án:D. Cả A, B, C số đông đúng.

Giải thích:Kế hoạch vốn sale được xác định căn cứ vào nhu cầu: mua sắm chọn lựa hóa. Chi phí trả công sức động. Chi phí nộp thuế - SGK trang 168

Câu 9:Yếu tố nào không là văn bản của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp?

A. Kế hoạch trở nên tân tiến kinh tế

B. Kế hoạch mua, buôn bán hàng

C. Chiến lược sản xuất

D. Kế hoạch tài chính, lao động

Đáp án:A. Kế hoạch phát triển kinh tế

Giải thích:Yếu tố ko là câu chữ của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: kế hoạch phát triển kinh tế - SGK trang 168

Câu 10:Lập planer kinh doanh của bạn thường căn cứ vào mấy yếu đuối tố?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án:B. 4

Giải thích:Lập chiến lược kinh doanh của khách hàng thường địa thế căn cứ vào 4 nhân tố - Hình 53.1 SGK trang 167