*

*

Bài 3. Chuyển động đều - vận động không đều 

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hoạt động đều

Là vận động mà vận tốc có độ lớn không chuyển đổi theo thời gian.

Bạn đang xem: Giải vật lí 8 bài 3: chuyển động đều

2. Chuyển động không đều

Là vận động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

3. Tốc độ trung bình của một hoạt động không đều

Vận tốc mức độ vừa phải của một hoạt động không đông đảo trên một quãng đường đựơc tính bằng công thức:

*
Trong đó:  + S: là quãng đường đi được + t: thời gian đi hết quãng đường đó.

II – PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI

1. Tính tốc độ trung bình của hoạt động không đều

Khi tính gia tốc trung bình phải lưu ý: 

*
trong đó s1,s2,…,sn và t1,t2,…,tn là các quãng đường và thời hạn để đi hết quãng mặt đường đó.

2. Cách thức giải việc bằng đồ dùng thị

– Thường lựa chọn gốc toạ độ trùng cùng với điểm khởi hành của 1 trong các hai gửi động. Lựa chọn trục tung là Ox, trục hoành là Ot.

– Viết phương trình lối đi của mỗi chuyển động có dạng:

x=x0+s=x0+v(t–t0)

Trong đó: + x0: là toạ độ thuở đầu của vật + t0: là thời điểm xuất phạt – thời gian được lựa chọn làm mốc.

Xem thêm: Vòng Xpower Là Gì - Vòng Đeo Tay Xpower Là Gì

– Vẽ thứ thị của mỗi chuyển động. Dựa vào giao điểm của những đồ thị nhằm tìm thời gian và vị trí chạm chán nhau của những chuyển động.